Tuinieren

Bloeitijden diverse voedselplanten / drachtplanten voor de bij

Wil je solitaire bijen helpen? Zorg voor een bijvriendelijke tuin.
Help dan mee aan een geschikt leefgebied.

Zo’n leefgebied of biotoop voor solitaire bijen moet voldoen aan twee zaken: voldoende nestgelegenheid en voldoende juiste voedselplanten.

Voedselplanten of drachtplanten leveren nectar en stuifmeel aan solitair levende bijen. Gezien de vaak zeer specifieke relatie tussen bij en plant (er zijn solitaire bijen die een hele duidelijke voorkeur hebben voor maar één soort plant) is het duidelijk dat geschikte biotopen zeer kwetsbaar zijn.

Verdwijnt de plant, dan verdwijnt ook de bij. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat afstand tussen plant en nestgelegenheid per solitaire bijensoort verschilt, waarbij er een correlatie is aangetoond tussen de lengte van de bij en het vliegbereik.

Van 16 onderzochte bijensoorten ligt de maximale afstand tussen de 150 en 600 meter (ter vergelijking voor sociale honingbijen geldt een foerageergebied van gemiddeld 3 kilometer). Vaker zal het leefgebied van solitaire bijen slechts enkele tientallen meters zijn. (Gathmann & Tscharntke)

Het is voor de (solitaire) bij heel belangrijk dat deze gedurende het hele seizoen, welke ongeveer loopt van maart tot en met oktober, voldoende drachtplanten heeft die voorzien in voldoende stuifmeel en nectar.

Onderstaande lijst geeft een groot aantal voedselplanten weer welke van grote waarde zijn voor de bij, deze lijst bevat planten welke hun bloeitijd hebben in het VOORJAAR (maart en april)

Bolgewassen:
Blauwe druifjesBosanemoonDaslook
Groot hoefbladKeizerskroonSterhyacint
TuintulpWilde Hyacinth
Vaste en tweejarige planten:
AubritiaBosaardbeiDotterbloem
Paarse DovenetelWitte DovenetelHondsdraf
PaardenbloemMaarts ViooltjeKruipend zenegroen
Heesters:
AucubaBerberisBlauwe bes
BuxusDuindoornDwergmispel
Gele kornoeljeGeoorde wilgJapanse kwee
KruipwilgKrulhazelaarLaurierkers
MahoniaRibesSkimmiaSleedoorn
Bomen:
Amerikaans krentenboompjeBeukBoswilg
FruitbomenGele treurwilgGewone esdoorn
Grauwe wilgKatwilgKraakwilg
Noorse esdoornPaardekastanjePlataan
PrunusRatelpopulierRuwe iep
SchietwilgWilde appelZwarte populier

Heb je, of wil je, veel bijen in je tuin, zorg dan ook dat ze voldoende nestgelegenheid hebben, lees hier meer over op onze pagina’s over bijenhotels en hommelhotels.

Dit artikel kan affiliate links bevatten