De tuinhommel

de tuinhommel

De tuinhommel (latijnse naam Bombus hortorum) komt algemeen voor in tuinen, weiden, boomgaarden, parken en heeft vrij veel gelijkenis met de aardhommel, maar zowel het voorste als het achterste deel van het borststuk zijn geel behaard. (Bij de aardhommel is alleen het voorste deel geel)

Erg lange tong

Wat kenmerkend is voor de tuinhommel is de erg lange tong. Het is dan ook de hommelsoort met de langste tong die we kennen. De tuinhommel bezoekt dan ook graag bloemen met diepliggende nectar zoals gele lis, rode klaver, kamperfoelie, dagkoekoeksbloem en vingerhoedskruid.

Het nest zit op of net in de grond, maar ze nestelen ook graag in vogel– en muizennesten, stallen, schuren en zolders. Een volgroeide kolonie bestaat uit zo’n 50 tot 120 werksters. In vergelijking met andere hommelsoorten is dit aantal redelijk klein.

De eerste nestzoekende koninginnen zijn te zien van begin maart tot midden mei, de werksters van begin mei tot eind juli en de jonge koninginnen en mannetjes van eind juni tot eind juli.

Nadat de jonge koninginnen hebben gepaard met de mannetjes gaan ze onmiddelijk opzoek naar een nieuwe nestgelegenheid. Eenmaal gevonden beginnen ze meteen met het starten van een nieuwe kolonie die in ongeveer 2 tot 3 maanden haar hoogtepunt bereikt (eind september) Dit nest (de 2e generatie) brengt de koninginnen voort die vervolgens overwinteren tot het jaar daarop.

Wil jij ook hommels in je tuin? Lees dan verder over het door HelpdeBij ontwikkelde hommelhotel.

De afmetingen van de tuinhommel

De koningin is tussen de 18 en 26 mm lang, de werkster 11-16 en het mannetje 13-15 mm lang. De vleugels van de koningin zijn erg groot met een maximale spanwijdte van wel 40 mm. De spanwijdte van de werksters is met 30 mm ook fors te noemen.

Kenmerkend voor de tuinhommel is de gele kop, een geel middenstuk en een wit kontje.

de tuinhommel

Wist je dat Hommels gewoon een bijensoort zijn? In Nederland komen 29 soorten hommels voor. Lees verder over de weidehommel of over hommelhotels op deze site.

Dit artikel kan affiliate links bevatten.