De steenhommel

De Steenhommel

De steenhommel (latijnse naam Bombus lapidarius) komt veelal voor in centraal Europa, maar ook in Nederland en België.

Je komt de steenhommel vooral tegen in natuurlijke, agrarische landschappen, maar hij wordt ook aangetroffen in stadstuinen.

De steenhommel nestelt vaak onder stenen (vandaar ook de naam), in muurspleten of in stallen en schuren, maar ze worden ook wel onder de grond aangetroffen.

Koninginnen van de steenhommel die op zoek zijn naar een nest kom je tegen vanaf midden maart tot eind mei, in die tussentijd zoeken ze een geschikte nestlocatie en starten ze een kolonie. De eerste werksters komen vanaf eind april uit het nest, op zoek naar nectar en stuifmeel. Het nectar en stuifmeel gebruiken ze om de groeiende kolonie te voeden.

Het Hommelnest

Het hommelnest bestaat voornamelijk uit werksters, deze verzorgen de eieren en zorgen dat er voldoende nectar en stuifmeel wordt verzameld. Een werkster is 12-16 mm groot en wordt maar ongeveer 6 weken oud. Een werkster werkt letterlijk haar hele leven in dienst van de kolonie.

De werksters van de steenhommel vliegen vooral op klaver, distel en schermbloemigen om stuifmeel en nectar te verzamelen.

De koningin is 22-26 mm groot. Als laatste heb je ook mannetjes welke 14-16 mm lang zijn. De mannetjes worden net zoals de jonge koninginnen pas rond eind juli geboren.

De bloeitijd van de kolonie is vanaf eind april tot begin oktober. Een volgroeide kolonie van de steenhommel kan op het hoogtepunt wel uitgroeien tussen de 100 tot 300 werksters.

Begin oktober komt het einde van de kolonie in zicht. De mannetjes en de jonge koninginnen komen dan het nest uit. Nadat de koninginnen gepaard hebben verlaten ze het nest, om op zoek te gaan naar een plaats om te overwinteren. Daar verblijven ze dan tot het volgende jaar, om dan weer een nieuwe kolonie te stichten.

Wil jij ook hommels in je tuin? Lees dan verder over het door HelpdeBij ontwikkelde hommelhotel.

Herken de steenhommel

Kenmerkend voor de steenhommel het zwarte lijfje en het oranje kontje.

Wist je dat Hommels gewoon een bijensoort zijn? In Nederland komen 29 soorten hommels voor. Lees verder over de tuinhommel of over hommelhotels op deze site.