De akkerhommel

De akkerhommel

De akkerhommel  (latijnse naam Bombus Pascuorum) nestelt meestal onder de grond in oude muizennesten, maar de soort nestelt ook bovengronds onder mos, in graspollen, composthopen, in vogelnesten en soms zelfs in verlaten nestkastjes.

Zowel Nederland als in België kom je de akkerhommel tegen.

Koninginnen van de akkerhommel die op zoek zijn naar een nest kom je tegen vanaf begin maart tot halverwege mei, in die tussentijd zoeken ze een geschikte nestlocatie en starten ze een kolonie. De eerste werksters komen vanaf half mei uit het nest, op zoek naar nectar en stuifmeel. Het nectar en stuifmeel gebruiken ze om de groeiende kolonie te voeden.

Het Hommelnest

Het hommelnest bestaat voornamelijk uit werksters, deze verzorgen de eieren en zorgen dat er voldoende nectar en stuifmeel wordt verzameld. Een werkster is 9-15 mm groot en wordt maar ongeveer 6 weken oud. Een werkster werkt letterlijk haar hele leven in dienst van de kolonie.

De koningin is 18-22mm groot en heeft een spanwijdte van wel 32mm. Als laatste heb je ook mannetjes welke 12-14 mm lang zijn. De mannetjes worden net zoals de jonge koninginnen pas rond half augustus geboren.

Wil jij ook hommels in je tuin? Lees dan verder over het door HelpdeBij ontwikkelde hommelhotel.

Bloeitijd

De bloeitijd van de kolonie is meestal tussen mei en half oktober. Een volgroeide kolonie van de akkerhommel kan op het hoogtepunt wel uitgroeien tot 200 werksters!

Aan het einde van de van deze bloeitijd komen de mannetjes en de jonge koninginnen het nest uit, nadat de koninginnen gepaard hebben met de mannetjes verlaten ze het nest, om op zoek te gaan naar een winters onderkomen. Daar verblijven ze dan tot het volgende jaar, de cyclus begint dan weer helemaal overnieuw.

Akkerhommels hebben een vrij lange tong (gemiddeld 8.6 mm lang) waardoor je ze dus vaak op bloemen met een diepe kelk kan vinden. Vooral rode klaver is een van hun favorieten.

Herken de akkerhommel

Kenmerkend voor de akkerhommel is de oranje kop, een grijs en zwart gestreept lijfje en een oranje kontje.

akkerhommel

Wist je dat Hommels gewoon een bijensoort zijn? In Nederland komen 29 soorten hommels voor. Lees verder over de boomhommel of over hommelhotels op deze site.

Dit artikel kan affiliate links bevatten.