De aardhommel

De aardhommel

De aardhommel (latijnse naam Bombus terrestris) is in Nederland de bekendste en meest geziene hommelsoort. Deze hommel hoort samen met drie andere soorten hommels tot de aardhommel-groep. De wilgenhommel (Bombus cryptarum), de veldhommel (Bombus lucorum) en de grote veldhommel (Bombus magnus) zijn lastig te onderscheiden van de aardhommel. Vandaar de naam aardhommel-groep.

Deze hommel komt voor in zowel Europa als in Noord-Afrika en in West- en Centraal Azië.

De nestzoekende koninginnen kan je al vroeg in het voorjaar zien. Begin februari tot midden mei zie je de grote koninginnen zoeken naar een geschikte nestplaats. De werksters vliegen af en aan met nectar en stuifmeel van midden april tot midden oktober.

Ondergronds volk

Het nest van de aardhommel zit in de grond en kan zich zelfs tot op anderhalve meter diep bevinden. Een volgroeide kolonie van de aardhommel bestaat uit zo’n 300 tot 600 werksters.

Tegen het einde van juli begint de kolonie langzaam maar zeker jonge koninginnen en mannetjes voort te brengen tot ongeveer eind september. Nadat de jonge koninginnen hebben gepaard met de mannetjes gaan ze op zoek naar een plek om te overwinteren (meestal in de grond). In het voorjaar vliegen deze koninginnen na een lange winterslaap weer uit, om een nieuwe kolonie te beginnen.

Wil jij ook hommels in je tuin? Lees dan verder over het door HelpdeBij ontwikkelde hommelhotel.

De koningin van de aardhommel is fors te noemen met 20-23 mm lengte, de werkster 11-17 en het mannetje is 14-16 mm lang. De spanwijdte van de koningin is behoorlijk groot, tot wel 43 mm

Is de aardhommel een inbreker?

De aardhommel heeft vergeleken met soorten als de akkerhommel en vooral tuinhommel een korte tong. Hierdoor kan ze vaak niet bij de nectar in veel bloemen. De aardhommel heeft hier iets slims op bedacht. Ze bijt aan de onderkant van de bloemkroon een gaatje, waardoor ze alsnog met haar tong bij de nectar kan komen. Ze breekt als het ware in.

Favoriete planten, ook wel drachtplanten genoemd, waar je deze hommel vaak bij ziet zijn de wilg, distels, klaver en vingerhoedskruid.

Vingerhoedskruid
Vingerhoedskruid, aardhommels zijn er dol op.

Herken de aardhommel

Kenmerkend voor de aardhommel is de zwart-oranje kop, een zwart bovenlijfje en een oranje/geel, zwarte rug met een wit kontje.

De aardhommel

Wist je dat Hommels gewoon een bijensoort zijn? In Nederland komen 29 soorten hommels voor. Lees verder over de akkerhommel of over hommelhotels op deze site.